Korisni servisi i digitalne usluge

Uredjenazemlja.hr

Dio Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra je „One-Stop-Shop“ (OSS) – jedinstveno poslužno mjesto za pristup podacima zemljišne knjige i katastra. OSS se sastoji od dvije komponente:

Javni OSS je dostupan svim korisnicima bez obzira na registraciju, a omogućava pretragu i pregled osnovnih zemljišnoknjižnih podataka te osnovnih katastarskih analognih i grafičkih podataka;

Privatni OSS je dostupan samo registriranim korisnicima, a omogućava pregled podataka, podnošenje zahtjeva za izdavanje javnih isprava i rješavanje u zemljišnoknjižnim odjelima i katastarskim uredima te zaprimanje izrađenih službenih dokumenata.

Putem OSS-a možete zatražiti i preuzeti:

Zemljišnoknjižni izvadak, Izvadak iz knjige položenih ugovora, Kopiju katastarskog plana, Izvod/prijepis iz posjedovnog lista, Izvadak iz Baze zemljišnih podataka